Grill Way (Kabab Halabi)Kabab Halabi

Contents: Grilled kebab (lamb) + Homs tehena+kabase

Type: White

Price: 12 AED

order now...

Kabab Halabi

Contents: Grilled kebab (lamb) + Homs tehena+kabase

Type: Brown

Price: 12 AED

order now...

Kabab Halabi

Contents: Grilled kebab (lamb) + Homs tehena+kabase

Type: Dish

Price: 35 AED

order now...

Kabab Halabi

Contents: Grilled kebab (lamb) + Homs tehena+kabase

Type: Kilo

Price: 100 AED

order now...

Kabab Halabi

Contents: Grilled kebab (lamb) + Homs tehena+kabase

Type: 0.5 Kilo

Price: 60 AED

order now...

Download Menu

Contact Information

Abu Dhabi - Alkhalediya - Behind Etisalat
Free Delivery: 02 633 90 94 / 95
Abu Dhabi - tourist club
Free Delivery: 02 626 06 07